Rhondda Cynon Taf County Borough Council - Rhondda Heritage Park Ticket Portal

Taith yr Aur Du Oedolyn/Black Gold Experience Adult

Taith yr Aur Du Oedolyn/Black Gold Experience Adult

£9.95

Talebau

Mae taleb i fynd ar daith i Barc Treftadaeth Cwm Rhondda yn anrheg berffaith i rywun sydd â phopeth.

Mae gyda ni amrywiaeth o dalebau gwahanol i'w prynu ar-lein. Mae talebau'n ddilys am 12 mis o ddyddiad eu prynu.

Beth am brynu un o'n talebau ni a rhoi diwrnod diddorol i rywun arbennig?  Mae gyda ni amrywiaeth o dalebau y mae modd eu defnyddio i gael mynediad a thaith â thywysydd neu gofrodd o'n siop anrhegion.

Rhowch daleb amlbwrpas ar gyfer Parc Treftadaeth Cwm Rhondda fel anrheg. Mae'r daleb yn ddilys am 12 mis o ddyddiad ei phrynu. Mae modd argraffu'r daleb neu'i hanfon mewn e-bost at yr unigolyn o'ch dewis. 

Gwerthir holl dalebau yn unol â'u hwynebwerth a fyddan nhw ddim yn cynnwys unrhyw ostyngiadau. Mae modd defnyddio'ch taleb i gadw lle ar unrhyw achlysur ar y safle os bydd lleoedd ar ôl.

 

Gift Vouchers

A gift voucher for a trip to Rhondda Heritage Park is the perfect present for someone who already has everything. We have different types of vouchers available to purchase online. Gift vouchers are valid for 12 months from purchase.

Why not treat someone special to a fascinating day out with one of our gift vouchers.  We have a variety of vouchers available which can be used for entry and a fully guided tour.

Give the gift of a multi-purpose voucher for Rhondda Heritage Park.  This is valid for 12 months from date of purchase.  You can print or email the voucher to your chosen recipient who can use the unique voucher number to redeem online.

All vouchers will be sold at face value and will not include any discounts.  You can use your voucher to reserve any event on site provided there is availability.

 

 

 

 

 

 

Recipient's name