Rhondda Cynon Taf County Borough Council - Rhondda Heritage Park Ticket Portal

Taith yr Aur Du Teulu/Black Gold Experience Family

Taith yr Aur Du Teulu/Black Gold Experience Family

£28.40

Taleb Teulu - Mae talebau'n ddilys am 12 mis o ddyddiad eu prynu. Gwerthir holl dalebau yn unol â'u hwynebwerth a fyddan nhw ddim yn cynnwys unrhyw ostyngiadau. Nid oes modd defnyddio'r daleb yma ar gyfer unrhyw achlysur arbennig.  Ffoniwch neu ewch i'r wefan i gadw lle ymlaen llaw.

 

Family Gift Voucher - Gift vouchers are valid for 12 months from purchase. All vouchers will be sold at face value and will not include any discounts.  This Gift Voucher cannot be used in conjunction with any special events.  Please ring or book online to reserve your place in advance.

 

Recipient's name