Rhondda Cynon Taf County Borough Council - Rhondda Heritage Park Ticket Portal

Achlysur Ŵy-a-Sbri y Pasg/Easter Eggstravaganza

Ymunwch â ni ar gyfer Ŵy-a-sbri y Pasg! 
Pris tocynnau yw £10 y plentyn a £3.50 ar gyfer pob oedolyn sy'n dod gyda nhw.  Mae pris y tocyn yn cynnwys:

Helfa Wyau - gyda dantaith siocled ar y diwedd

Cyfle i archwilio Cuddfan Danddaearol Bwni'r Pasg
Reidiau i Blant Bach

Crefftau'r Pasg

Adloniant i Blant

Fferm Anwesu Anifeiliaid

 

Mae tri slot amser ar gael bob dydd:

10am – 12pm

12.30pm – 2.30pm

3pm – 5pm

 

Join us for an Easter Egg-stravaganza! 
Tickets are priced at £10 per child and £3.50 per accompanying adult.  Ticket price includes:

Egg hunt – with chocolate treat at the end

Explore the Easter Bunny’s Underground Burrow
Small children’s rides

Easter craft

Children’s entertainer

Petting farm

 

Three time slots are available each day:

10am – 12pm

12:30pm – 2.30pm

3pm – 5pm

 

Ticket options

 • Adult Easter Eggstravaganza
  Adult Easter Eggstravaganza
  £3.50

  1 x Tocyn Oedolyn / Adult Ticket

  0 30 max

  1 x Tocyn Oedolyn / Adult Ticket

 • Child Easter Eggstravaganza
  Child Easter Eggstravaganza
  £10.00

  1x Tocyn Plentyn / Child ticket

  0 30 max

  1x Tocyn Plentyn / Child ticket

Achlysur Ŵy-a-Sbri y Pasg/Easter Eggstravaganza

Ymunwch â ni ar gyfer Ŵy-a-sbri y Pasg! 
Pris tocynnau yw £10 y plentyn a £3.50 ar gyfer pob oedolyn sy'n dod gyda nhw.  Mae pris y tocyn yn cynnwys:

Helfa Wyau - gyda dantaith siocled ar y diwedd

Cyfle i archwilio Cuddfan Danddaearol Bwni'r Pasg
Reidiau i Blant Bach

Crefftau'r Pasg

Adloniant i Blant

Fferm Anwesu Anifeiliaid

 

Mae tri slot amser ar gael bob dydd:

10am – 12pm

12.30pm – 2.30pm

3pm – 5pm

 

Join us for an Easter Egg-stravaganza! 
Tickets are priced at £10 per child and £3.50 per accompanying adult.  Ticket price includes:

Egg hunt – with chocolate treat at the end

Explore the Easter Bunny’s Underground Burrow
Small children’s rides

Easter craft

Children’s entertainer

Petting farm

 

Three time slots are available each day:

10am – 12pm

12:30pm – 2.30pm

3pm – 5pm